Day: February 27, 2020

Du lịch Singapore

Những điểm cần phải check-in tại Garden by the Bay ở Singapore

Những điểm cần phải check-in tại Garden by the Bay ở Singapore Khu vườn bên Vịnh (Garden by the Bay) là một vườn cây nhân tạo, với hệ thống siêu cây có khả năng tổng hợp năng lượng mặt trời và lọc sạch không khí. Đây là khu vườn nhân tạo rộng hơn 100ha, có […]

Read More