bán đảo sơn trà

Du Lịch Đà Nẵng

Mũi Nghê bán đảo Sơn Trà – trốn đầu sóng ngọn gió

Mũi Nghê bán đảo Sơn Trà – trốn đầu sóng ngọn gió Mũi Nghê hay Hòn Nghê nằm phía đông nam bán đảo Sơn Trà, là nơi đón rạng đông trước nhất của TP Đà Nẵng. Theo ngư dân thường nhắc, vùng nước nơi này rất nghiêm trọng vì có xoáy nước do hai dòng […]

Read More