Day: September 4, 2019

du lịch đà nẵng

Di chuyển ở đảo Cù Lao Chàm thế nào?

Di chuyển ở đảo Cù Lao Chàm thế nào? Bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch Cù Lao Chàm 2019 này được viết bằng chính trải nghiệm, hiểu biết của bản thân tôi, đi từ đà nẵng đến cù lao chàm cùng với việc tham khảo thêm thông tin từ những người bạn là […]

Read More