Day: April 5, 2019

Du lịch Hy Lạp

Phương tiện di chuyển lúc đến Du lịch tại Hy Lạp

Phương tiện di chuyển lúc đến Du lịch tại Hy Lạp Đi đến Meteora – Nằm giữa Hy Lạp, Meteora nổi tiếng với các tu viện nằm trên đỉnh những ngọn núi đá. Họ là một cảnh quan tuyệt đẹp để xem và giá trị các trek trek lên đến đỉnh. Mặc dù có hơn […]

Read More