Day: December 9, 2017

Uncategorized

Các chú ý lúc xin visa hàn quốc tự đi 

Các chú ý lúc xin visa hàn quốc tự đi thời điểm hữu hiệu của các hồ sơ khi nộp đăng ký xin cấp visa như: thư mời, giấy xác nhận con dấu, giấy đăng ký buôn bán, giấy công nhận nhân viên v…v là trong vòng 03 tháng và bắt buộc nộp bản chính. […]

Read More