Day: May 9, 2016

Du Lịch Đà Nẵng

Trượt cát, 1 trải nghiệm du lịch thú vị ở Quảng Bình

Trượt cát, 1 trải nghiệm du lịch thú vị ở Quảng Bình những đồi cát trắng bát ngát nằm ở địa phận thị trấn quang quẻ Phú, phương pháp trọng tâm tỉnh thành Đồng Hới khoảng 8km, giáp giới với phố Nhân Trạch (huyện Bố Trạch), vùng đất có bề dày văn hóa của ngư […]

Read More